NYATS 2018-20 TEAM

Mahesh

Mahesh Nattanmai
President

Balakrishna

Balakrishnan Meenakshisundaram
Secretary

Narashimman

Narashimman Renganatha
Treasurer

JP

Jayprakash Jaychandrababu (JP)

Ragavan

Ragavan Vellayappan

Richard

Richard Cletus

Chokalingam

Chockalingam Subramaniam

Ganesh

Ganesh Vaidyanathan

Balamurugan

Balamurugan Ramasubramanian

Madan

Madan Sundararaju

Velan

Velan Venkataraman

Vijayan-002-150x150

Vijayan Aroumougame

Suresh

Suresh Dhanapal

Sudharshan

Sudharsan Ramarao

anusha

Anusha Selvam

Vasantha

Vasantha Natarajan

Jagannath

Jagannath Jagathalaprathaban

Kodi

Kodi Kothandan

e-post

contact@nyalbanytamilsangam.com